Průmyslové podlahy

Přinášíme Vám
rozebíratelný podlahový sys­tém – PVC panely

Opravujete podlahy stále znovu a znovu?

Objednejte naše podlahy a ukončete opravy jednou provždy!

Přinášíme Vám IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ opravy podlah – rozebíratelný podlahový systém, zátěžové podlahové panely z PVC. Osvědčily se v nejrůznějších výrobních a skladových provozech, kde může být používána jakákoliv manipulační technika a snesou i přejezd nákladního automobilu.

Zátěžové panely z PVC, které dodáváme v případě zájmu i s montáží, mají široké uplatnění. Hodí se pro jakýkoliv povrch a v častých případech se jejich použití stalo jediným možným, nebo ideálním řešením.

Panely z PVC řeší problémy vadných podlah a opakovaných oprav.

Výhody

 • vyřešení opakovaných oprav
 • výhodná cena
 • na různé povrchy (i ve špatném stavu, mastné, popraskané, vlhké apod.)
 • možné zatížení 2 až 6 t/dm2
 • chemicky odolné a nenasákavé
 • nehořlavost – nesnadno hořlavé, třída reakce na oheň je Dfl – s2 (vhodné i do svařoven a stoláren)
 • rychlá montáž (demontáž) neomezující provoz
 • po obvodě spojovací zámky
 • testovaná bezpečnost proti skluzu s výsledkem „VELMI BEZPEČNÉ” za sucha i mokra
 • tepelná izolace
 • běžná jednoduchá údržba
 • snadno rozebíratelné v případě potřeby
 • pro interiér a exteriér
 • mrazuvzdorné
průmyslové podlahy průmyslové podlahy
P10Z P09Z

průmyslové podlahy
ilustrační foto

I Vy se můžete připojit k našim spokojeným zákazníkům!!

Detail zámkového spoje

průmyslové podlahy

Nahoru >>

Podlahy ve výrobních a skladových provo­zech

V průmyslu, skladech a v podobných prostorách jsou podlahy vystaveny dlouhodobému vysokému zatížení. Proto na nich vznikají praskliny, nebo i výtluky po pádu různých předmětů. Opakované opravy poškozených, prašných a mastných podlah jsou nejen nákladné, ale i neestetické a zároveň omezují provoz. Nemalé finanční částky bývají také vynakládány na časté opravy poškozených vysokozdvižných vozíků a jiné manipulační techniky. K poškození manipulační techniky vlivem provozu na vadných podlahách přitom dochází poměrně často.

Toto ideální řešení je ekonomicky výhodné

Podlahové panely z PVC prokazují dobré vlastnosti v mnoha různých provozech, ve všech oborech průmyslu, včetně potravinářského. Snesou i přejezd nákladního automobilu. Možné zatížení je 2 – 6 tun/dm2 podle typu. Rozměry nejžádanějších PVC panelů jsou 76 x 58 cm, tl. 22 mm.

průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy

Nahoru >>

Velkou výhodou našeho podlahového systé­mu je rychlá montáž.

Instalaci našich panelů na opravované povrchy lze provést i za plného chodu výroby či provozu skladu. Nedochází proto ke ztrátám z důvodu odstávky výroby. Panely lze pokládat na vydrolené, popraskané, mastné a jinak poškozené povrchy. Na všech čtyřech stranách obvodu panelů jsou spojovací zámky. K podkladu se panely nelepí, mezi sebou se spojují těmito zámky. Případně se provede dodatečné zakotvení extrémně namáhaných ploch. Povrch je nekluzný. Dle testů provedených v uznávané německé zkušebně je bezpečnost proti skluzu hodnocena výsledkem „VELMI BEZPEČNÉ“ za sucha i za mokra, při měření styku s materiálem guma a umělá hmota. Při styku s materiálem kůže dosahuje za sucha i za mokra hodnocení „BEZPEČNÉ“.
Objednejte naše podlahy a ukončete opravy jednou provždy!

průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy

Nahoru >>

Ekologický přístup a skvělý nápad

Podlahové panely jsou vyrobeny z granulátu získaného recyklací PVC z elektrických kabelů. Právě skvělé vlastnosti druhotného použití kabelového PVC, jsou zárukou houževnatosti, pevnosti, tepelné izolace, chemické odolnosti a možného použití podlah např. i ve svařovnách a stolárnách. Je samozřejmostí, že všude kolem nás jsou el. kabely mnohdy vystaveny spoustu let tvrdým povětrnostním a klimatickým podmínkám. Víme, že jim nevadí ani působení slunečního svitu, mráz či vysoké teploty. Často jsou také v kontaktu s kyselinami, oleji, ropnými produkty. To vše kabelové PVC snáší a tyto skvělé vlastnosti jsou promítnuty do našich podlah. Těchto předností kabelového PVC můžete využít i Vy, pořízením našich podlahových panelů.

průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy

Nahoru >>

Využití v průmyslu a zemědělství

Naše panely jsou využívány na podlahách ve všech odvětvích průmyslu, včetně potravinářského a v zemědělství. Výhodou je například rychlá montáž, která neomezuje chod výroby. Pokládku lze provést i na různě poškozené povrchy, které se před instalací panelů v případě velkých nerovností podkladu jen lokálně opravují. Panely mají po obvodě spojovací zámky a v případě, že dojde k poškození, je možná jejich snadná výměna. Byly testované za sucha i za mokra proti skluzu s výsledkem velmi bezpečné.

průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy

Nahoru >>

Využití na sportovních stadionech

Podlahové panely lze použít pro dočasné mobilní pokrytí ploch, které mají být zpevněny, nebo ochráněny (např. k zakrytí zatravněné plochy stadionů při pořádání koncertů, výstav apod.).

průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy průmyslové podlahy
průmyslové podlahy průmyslové podlahy

Nahoru >>

Copyright 2021 Průmyslové podlahy - Created by Jozef Gotzman