Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Podlahy Liška, s.r.o., se sídlem Cejl 892/32, 602 00, Brno, identifikační číslo: 63484919, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 21250 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • ulice, město a psč fakturační a dodací adresy

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, fakturační a doručovací adresu tvořenou ulicí, městem a PSČ je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem učinění objednávky, vznesení dotazu, vložení komentáře a/nebo založení uživatelského účtu k čerpání výhod registrovaných uživatelů na www.podlahyliska.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5let od vašeho posledního nákupu.

3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

4. s výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Podlahy Liška, s.r.o., se sídlem Cejl 892/32, 602 00, Brno, nebo na info@podlahyliska.cz

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Provozovatel porovnávače produktů Heureka.cz (pouze email pro zaslání hodnotícího dotazníku)
 • Přepravní společnosti RSC Logistics, logistické družstvo , Plzeňský TEN EXPRES s.r.o. (za účelem doručení objednávky)
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Copyright 2021 Průmyslové podlahy - Created by Jozef Gotzman